כשאין לנו כוח

יש זמנים שלא מתחשק בהם כלום.
זמנים בהם רשימת המשימות שלנו קיימת,
כתובה ונוכחת,
מרחפת בראשנו
מטרידה מנוחתנו
אבל אין לנו כוחות מוטיבציה לעשות משהו לגביה

כשאין לנו כוח לקריאה »